Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

V Českém Švýcarsku probíhá historicky první inkubace lososů

V národním parku České Švýcarsko probíhá v říčce Kamenici historicky první pokus o inkubaci jiker lososů obecných. Rakouští odborníci do toku Kamenice umístili v pondělí, 3. února 2014, pět  inkubačních schránek vyvinutých speciálně pro lososovité ryby. Každá schránka obsahuje 2000 lososích jiker ve vývojovém stádiu očních bodů. Správa parku tak ověřuje další z možných metod, jak v minulosti vyhubeným lososům pomoci s návratem do našich vod. Inkubace lososích jiker je součástí projektu správy parku zaměřeného na vodní faunu, financovaného z operačního programu Životní prostředí.    

“Inkubace lososích jiker přímo ve vodním toku je zatím ve fázi pokusu. Pokud by se metoda v praxi osvědčila, mohla by se stát zajímavou alternativou k dosavadním přístupům,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Přechod z líhně do přirozeného prostředí je pro ryby v mnoha ohledech stresující. Tento stres by v případě úspěchu mohl odpadnout.”

Dosud jsou reintrodukční snahy založeny především na v praxi ověřeném vypouštění lososího plůdku na jaře či odrostlejších rybiček na podzim. Naproti tomu zkušenosti s inkubačními schránkami v České republice příliš k dispozici nejsou. Proto je do toku Kamenice umístili rakouští odborníci Georg Holzer a Manuel Hinterhofer, kteří s inkubací lososovitých ryb mají patnáctiletou zkušenost. Konstrukce schránek je uzavřená. Po předpokládaném vylíhnutí jiker, tedy zhruba po dvou měsících, budou schránky otevřeny a plůdek vypuštěn do toku. Tato konstrukce jikry nejen chrání před predátory, ale umožňuje zároveň vyhodnocení úspěšnosti líhnutí. V případě uspokojivých výsledků by tento přístup mohl být převeden do běžné praxe. 

Pomoci návratu lososů do českých řek může každý. I Vy. Nejjednodušší cesta je odeslat dárcovskou SMS a stát se tak adoptivním rodičem jednoho malého lososa. Návod na její poslání naleznete zde.  

Facebook