Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Spustili jsme novou lososí sbírku

Po úspěchu tříletého adopčního programu, v jehož rámci adoptivní rodiče pomohli do Kamenice sedmi tisícovkám lososů, jsme připravili pokračování veřejné sbírky. Nová sbírka, kterou postupně spouštíme, umožní nejen adopci pomocí dárcovských textových zpráv, ale také další formy podpory, například adopci lososů zasláním příspěvku na sbírkový účet, vhozením obnosu do pokladniček, pro nákup lososů bude možné využívat také výtěžky z prodeje propagačních předmětů či ze vstupného na vybrané kulturní akce.

Jako první jsme zprovoznili adopci formou zaslání příspěvku na sbírkový účet. Výše příspěvku není nijak stanovena, záleží jen a pouze na konkrétním dárci, kolik lososů se rozhodne adoptovat. Cena jednoho malého lososa je zhruba 20,- Kč, adoptivní rodiče tedy mohou pomoci do Kamenice hned několika rybím sourozencům. Další formy sbírky budou v nejbližší době zprovozněny, o postupu budeme průběžně informovat.

Bližší informace viz záložka Jak adoptovat lososa

Lososi děkují za Vaši podporu a těší se na příští podzimní vypouštění!

Facebook