Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Adoptivní rodiče vypustili 9 tisíc lososů

Adoptivní rodiče dnes pod vedením pracovníků Správy národního parku České Švýcarsko vypustili do říčky Kamenice 9 tisíc půlročních lososů. Posílili tak lososí populaci, kterou se správci parku společně s rybáři a dalšími partnery dlouhodobě pokoušejí obnovit. Původní labští lososi totiž byli vyhubeni v první polovině 20. století, zejména kvůli stavbě příčných překážek, především hrází na Labi a jeho přítocích. Ty znemožnily tažným rybám návrat do domovských vod a tím zakládání dalších generací.

„Naším dlouhodobým cílem je posílení populace lososů obecných v takové míře, aby se obešla bez lidské pomoci, je to ovšem běh na dlouhou trať,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Právě proto si vážíme dlouhodobé podpory jak našich partnerů, tak adoptivních rodičů a dalších příznivců lososů, kteří je nejen adoptují, ale především pomáhají ve společnosti posilovat pocit spoluodpovědnosti každého jednoho člověka za stav naší přírody.”

Obnovu populace lososů obecných zahájil v roce 1998 Český rybářský svaz, kdy do povodí Kamenice v Českém Švýcarsku, ale také dalších toků v Čechách, byl poprvé vypuštěn lososí plůdek. Od té doby rybáři organizují jarní vypouštění každoročně. Správa národního parku se k projektu připojila hned po svém vzniku v roce 2000. V roce 2008 správci parku spustili společně s partnery[1] projekt nazvaný Návrat lososů, který jarní reintrodukci doplňuje o podzimní vypouštění odrostlejších ryb, tzv. půlročků. Do projektu Návrat lososů se může zapojit také veřejnost, jednak adopcí rybičky pomocí DMS zprávy, ale také vlastní účastí na vypouštění.

Informace jak adoptovat lososa? >

Poznámka:

[1] Hlavními partnery projektu jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, MAKRO Cash & Carry a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

Facebook