Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Novou generaci lososů vypouštěl i norský velvyslanec

Jetřichovice, 27. 4. 2012 – Rybáři a ochránci přírody vypustili do říčky Kamenice v Českém Švýcarsku 120 tisíc kusů plůdku lososa obecného. S vypouštěním pomohl také velvyslanec Norského království v Česku, Jeho Excelence Jens Eikaas, který České Švýcarsko pracovně navštívil, aby se blíže seznámil s adopčním programem Návrat lososů.

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit dnešního vypouštění lososů. Věřím, že mnoho z nich úspěšně dopluje až k norským a arktickým vodám a vrátí se zpět na Kamenici. Těším se také na odpoledne, kdy se blíže seznámím s místními dvěma projekty zaměřenými na ochranu životního prostředí, které byly podpořeny prostřednictvím Grantů EHP a Norska,“ řekl norský velvyslanec Jens Eikaas. 

Norsko v uplynulých letech v rámci svých finančních mechanismů významně podpořilo jak výzkumné aktivity  národního parku České Švýcarsko, tak i praktické činnosti v oblasti ochrany přírody. „Díky financování z norských fondů se do přírody národního parku vrací například jedle bělokorá, tedy další druh, který u nás člověk v minulosti zatlačil na pokraj vyhubení,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: „V současné době zvažujeme možnosti, jak s využitím finančních mechanismů EHP/Norsko ještě více pomoci lososům k tomu, aby se v českých řekách opět stali běžnou rybou.

Reintrodukční program lososů obecných se těší velkému zájmu veřejnosti. Ta jej může podpořit také díky adopčnímu programu Návrat lososů, který správa parku spustila společně s norskou značkou King Oscar a Českým rybářským svazem.

"Losos je specifická a krásná ryba. To, že lososy jen nekonzumujeme, ale také je pomáháme úspěšně spolu s veřejností vracet do českých řek, vnímám jako počin nesoucí obrovskou inspiraci i v dalších oblastech lidského konání,“ říká zástupce norské značky konzervovaných ryb Radek Hovorka.

“Český rybářský svaz pravidelně informuje rybáře o průběhu adopčního programu v odborných médiích a tímto prostřednictvím také získává aktivní přispěvatele. Pro vlastní projekt repatriace lososa je však zásadně důležitá podpora z Operačního programu Životní prostředí, ze kterého je financován nejen plůdek pro pravidelné vysazení do všech lokalit i mimo národní park, ale zahrnuje také mnoho dalších činností zabezpečovaných Českým rybářským svazem v rámci projektu. Jiné aktivity zahrnující např. vysazování starší kategorie lososa, přednášky, prezentace, videoreportáže, publikace a další činnosti navazující na projekt repatriace Český rybářský svaz vyvíjí a financuje samostatně nebo s dalšími partnery,” řekl rybářský hospodář Tomáš Kava.

Stále více pozornosti vzbuzuje projekt Návrat lososů také ve firemní sféře, zejména u podniků, které ve štítu nesou ohleduplnost k přírodnímu prostředí. “Péče o naše hosty skloubená s péčí o životní prostředí nám přináší radost. Zastřešením této naší snahy je Ekoznačka EU Květina, jejímž je náš pražský Hotel Adria – jako první čtyřhvězdičkový hotel v Praze – držitelem. Naši hosté, kteří se rozhodnou využívat našich služeb při pobytu v Praze spolu s námi významně napomáhají k ochraně životního prostředí a tedy i oni mají možnost se radovat. Jsme moc rádi, že spolu s našimi hosty můžeme přispět na jedinečný projekt jako je Návrat lososů do našich českých řek,” uvedla Jitka Rimell, marketingová specialistka pražského hotelu Adria.

Facebook