Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Nová generace lososů

Novou generaci lososů vypouštěl i norský velvyslanec Jens Eikaas. Podívejte se jak vypouštění probíhalo na http://npcs.cz/novou-generaci-lososu-vypoustel-i-norsky-velvyslanec

Facebook