Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Malí lososi vypluli z inkubátorů

”Blahopřejeme, jste desetitisícnásobnými rodiči,” sdělují rakouští odborníci Manuel Hinterhofer a Georg Hölzer po otevření inkubačních schránek z říčky Kamenice přítomným pracovníkům Správy národního parku České Švýcarsko. Pět schránek s desítkou tisíc jiker ve stádiu očních bodů do řeky uložili v prvním únorovém týdnu. Po deseti týdnech dalšího vývoje mohl lososí plůdek schránky dne 8. dubna opustit. Úspěšnost líhnutí přitom dosáhla více než 95 %.   

“Inkubační schránky představují velice zajímavý posun v postupech při reintrodukci lososů do našich vod,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “S domovskou řekou jsou rybičky v kontaktu od nejútlejšího věku a celý proces je velmi blízko přirozenému vývoji.”

Dosud se lososi do Kamenice dostávali především během jarního vypouštění plůdku Českým rybářským svazem a při podzimním vypouštění malých rybiček Správou národního parku České Švýcarsko. V obou případech probíhá vývoj rybiček v líhni a k řece jsou pak přivezeny. Umělé prostředí a manipulace při použití inkubačních schránek odpadají.

 “Úspěch inkubačních schránek prozatím neznamená ústup od osvědčených jarních a podzimních vypouštění,” přibližuje Pavel Benda, a nastiňuje další postup: “Inkubační schránky budeme využívat souběžně s probíhajícími programy a budeme sledovat, jak se rozšíření reintrodukčního programu projeví například na počtech vracejících se lososů.”

Pomoci můžete i vy. Návod jak na to naleznete zde.  

Facebook