Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Lososi se vracejí, letos je jich ale méně

Lososi se do říček Kamenice a Lachsbach v Českém a Saském Švýcarsku vrátili i letos. V těchto přítocích Labe, do kterých jsou lososi na jaře a na podzim také pravidelně vysazováni, však byli letos prokazatelně zaznamenáni vždy jen po jednom navrátilci.

Odborníci mají za to, že teplý podzim, relativně vysoká teplota a především malé množství vody v říčkách lososům návrat ztěžují. Mnozí se proto patrně třou nouzově přímo v Labi a poté se vracejí zpět do moře. Podle informací z Geesthachtu, kde se na dolním toku Labe nachází rybí přechod se speciálním počítadlem ryb, přitom do celého labského systému vplulo zhruba stejné množství lososů, jako v předchozích letech. To by potvrzovalo předpoklad, že rybám v návratu do domovských vod brání právě aktuální klimatické a vodní poměry.

"Skutečnost, že počty lososů mohou rok od roku kolísat, není pro nás příliš překvapivá, v minulosti jsme roky s malým počtem navrátilců již zaznamenali," říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: "Tyto situace nám především ukazují, že je nezbytné v návratovém projektu pokračovat, aby se lososí populace postupně stabilizovala."

Facebook