Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Lososi se vracejí do domovských řek

Lososi obecní se v těchto dnech vracejí do svých domovských řek v Českém a Saském Švýcarsku. Od konce října se podařilo zdokumentovat několik dospělých jedinců v říčce Kamenici v Českém Švýcarsku či v toku Lachsbach u německého města Bad Schandau. Rybáři a ochranáři odhadují, že se do vodních toků na německé i české straně hranice mohly vrátit desítky lososů. Prokazatelně zaznamenat je však možné pouze jednotlivé ryby, většina navrátilců lidské pozornosti uniká.  

“Společná snaha rybářů a ochrany přírody o návrat lososů do našich vod viditelně přináší své plody, ještě však nějakou dobu potrvá, než se lososí populace bude schopna udržet bez podpory člověka,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Lososy můžeme v našich vodách vidět také díky značné podpoře veřejnosti i všech partnerů projektu Návrat lososů. Věříme, že právě díky této podpoře mají lososi dobrou šanci v našich řekách opět zdomácnět v hojných počtech.”

“Ztratit nějaký živočišný druh je vlastně nesmírně snadné. Vrátit ho zpět do přírody stojí naopak nesmírně úsilí a nemalé prostředky. Je teď na nás, jako firemním partnerovi, abychom pomohli svou silou k tomu, že se projekt dál bude rozvíjet a poroste i jeho podpora u veřejnosti,” říká Romana Nýdrle, ředitelka korporátní komunikace MAKRO.

První dospělí lososi byli v Kamenici spatřeni již v posledním říjnovém týdnu (29.10.), kdy se podařilo natočit také krátkou videosekvenci v Edmundově soutěsce u Hřenska. Podívejte se na video.

Spatřeny byly strážní a informační službou národního parku také další dvě ryby, dokumentaci se však pořídit nepodařilo. Na dvě desítky potvrzených návratů lososů ohlásili saští rybáři díky pravidelným kontrolním odlovům prováděným v blízkosti malé vodní elektrárny na říčce Lachsbach u Bad Schandau. Odlovené ryby byly po dokumentaci a umělém vytření opět vráceny do vodního toku, aby mohly odplout zpět do moře. Zatím posledním dokladem je nález mrtvého lososa, kterého pravděpodobně ulovila vydra. Samce rekordní velikosti 112 cm, který dosáhl hmotnosti více než 8 kg, našli pracovníci strážní a informační služby nedaleko jezu Edmundovy soutěsky v sobotu 9. listopadu. 

Facebook