Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Facebooková aplikace

Spustili jsme facebookovou aplikaci, ve které si nyní můžete lososa adoptovat i virtuálně. Aplikaci najdete nawww.facebook.com/navratlososu. Po odeslání DMS obdržíte unikátní kód, který Vám umožní pořídit lososovi výbavu na cestu.

Facebook