Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Do přítoků Labe vypluly statisíce malých lososů

Rybáři dnes vypustili spolu se zaměstnanci Správy Národního parku České Švýcarsko do povodí říčky Kamenice 120 tisíc kusů plůdku lososa obecného. Dalších vždy 40 tisíc malých ryb vyplulo do Ještědského potoka v Libereckém kraji a do Libockého potoka v Karlovarském kraji. V národním parku se do vypouštění zapojili také adoptivní rodiče a příznivci projektu Návrat lososů. Lidé tak pomáhají v minulosti vyhubeným tažným rybám k návratu do české přírody. Vypouštění lososího plůdku probíhá od roku 1998 pravidelně a dospělí lososi se na podzim také pravidelně vracejí. Jejich počty však dosud nejsou dostatečné pro založení soběstačné, na lidské pomoci nezávislé populace. 

“Návraty druhů, které byly vyhubeny nebo jejich zmizení z naší přírody hrozí, bezesporu musí patřit k prioritám každého národního parku,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: “Návrat lososů nachází také velký ohlas v řadách veřejnosti, a to je velmi potěšující. Jedná se o dobrý signál, že lidem není příroda lhostejná a že jsou ochotni podílet se na nápravě chyb, které se staly v minulosti.”

Vedle jarního vypouštění plůdku, tedy rybiček čerstvě vykulených z jiker, které probíhá pod taktovkou Českého rybářského svazu, posiluje správa národního parku lososí populaci také na podzim, kdy od roku 2008 vypouští v rámci projektu Návrat lososů odrostlejší rybičky o velikosti 8 až 10 centimetrů. Správa národního parku společně s partnery projektu, tedy Českým rybářským svazem, obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a norskou značkou konzervovaných ryb King Oscar projekt Návrat lososů spustila s cílem zapojit do reintrodukčního programu také veřejnost. Vznikl adopční program, v rámci kterého mohou adoptivní rodiče lososy nejen adoptovat, ale v případě zájmu také sami vypustit do řeky

Facebook