Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Do Kamenice vyplulo devět tisíc malých lososů

Do říčky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko dnes vyplulo devět tisíc malých lososů obecných. Společnými silami je vypustili zaměstnanci správy národního parku, rybáři, dobrovolníci, ale také adoptivní rodiče z programu Návrat lososů, jehož cílem je zapojit do reintrodukčního programu dříve vyhubené populace labských lososů také veřejnost.

Novinkou v letošním roce je nový hlavní firemní partner projektu, kterým je od října velkoobchodní společnost MAKRO Cash & Carry ČR.

“Aby se lososi mohli do našich vod vrátit, musí být návratové projekty zajištěny nejen finančně. Lososi potřebují především podporu veřejnosti a silná partnerství, aby dlouhodobé úsilí o jejich navrácení mělo naději na úspěch,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.

„Jsme hrdí, že se na projektu Návrat lososů můžeme podílet. Je totiž plně v souladu s naší firemní filosofií. Umožní nám nejen spolupracovat na reintrodukci tohoto druhu, ale také blíže lososa poznat. Informace o lososech a projektu chceme sdílet také s našimi zákazníky a tím podpořit růst komunity, která se do projektu zapojuje,“ říká Romana Nýdrle, ředitelka korporátní komunikace MAKRO.

Losos obecný je tažnou rybou, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby program byl úspěšný, musí pokračovat do doby, než navracející se lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka.

Odkazy na fotogalerie v médiích:

Reuters: 

http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX14L5M#a=1

 

 


Facebook