Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

Adoptivní rodiče vypustili do Kamenice tisíce lososů

České Švýcarsko, 1. 11. 2016 – Patnáct tisíc lososů vypustili v uplynulém týdnu adoptivní rodiče a zástupci firemních dárců do Kamenice v oblasti Dolského mlýna. Rybičky o velikosti 7 až 10 centimetrů nyní budou zhruba rok dorůstat do velikosti, která jim umožní vydat se na cestu Labem do Severního moře a Atlantského oceánu. V dospělosti, tedy po 3 až 4 letech, se pak Labem část z nich vrátí do Kamenice, aby zde založila novou generaci.

Snaha o navrácení lososů, které lidé v první polovině 20. století vyhubili, sahá do roku 1998, kdy Český rybářský svaz spustil reintrodukční program založený na jarním vypouštěním lososího plůdku. Správa národního parku na programu spolupracuje od svého vzniku v roce 2000, v roce 2008 činnosti směřující k navrácení lososů do našich vod ještě zintenzivnila zavedením podzimního vypouštění odrostlejších rybiček. Současně reintrodukční program více otevřela veřejnosti a firemním dárcům. Lidé i firmy mohou lososy adoptovat a také se účastnit samotného vypouštění malých lososů.

Jak adoptovat lososa

Lidé mohou lososa nejsnáze adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.

Poděkování

Správa národního parku České Švýcarsko děkuje všem adoptivním rodičům, firemním dárcům[1] a dalším podporovatelům Návratu lososů za finanční příspěvky, jakož i za pomoc při vypouštění lososů do Kamenice.

Facebook