Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky

Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Chci vědět více

120 000 plůdků lososa vypustili rybáři do přítoků Labe

Plůdky se vypouštěly na místa přirozeného tření lososů. Lososi se vypouští vždy na jaře a na podzim. Na jaře se vysazují malé plůdky ve větším množství, na podzim pak odrostlejší rybky, kdy se vypouštění účastní řada příznivců projektu.

Výsledek projektu je k vidění každoročně v době tření lososů, kdy se do Labe a Kamenice a jejich přítoků vrací dospělí jedinci založit novou generaci, těchto původních obyvatel českých řek.  

Facebook